Építészeti tervezés, műszaki ellenőrzés, energetikai tanúsítás.

Blog

Magasépítéstan az alapoktól

Magasépítéstan az alapoktól

A most kezdődő cikksorozattal a magasépítéstan (épületszerkezettan) alapvető ismereteit kívánom megosztani építész tervezői szemszögből, egy több részből álló szakmai ismeretterjesztő naplót létrehozva, közérthető nyelven megfogalmazva a tudnivalókat.

Kezdjük is mindjárt az elején, lássuk az épületszerkezetek osztályozását, hiszen az alábbiak segíthetnek a családi ház tervek értelmezésénél.

Az épületszerkezetek fogalma és osztályozása

Az épületszerkezetek az épületek részei, melyek a tér egy részét lehatárolva alkotják együttesen az adott funkciónak megfelelő épületet. Ismeretük nemcsak a családi ház terveket elkészítő építész tervező számára kiemelkedő jelentőségű, hanem a megbízó számára is.

Az épületszerkezetek önmagukban is összetett szerkezetek. Különböző - előre meghatározott - építőelemek és anyagok alkotják, melyeket üzemi körülmények között állítanak elő. Ezek az építés helyszínén összeépítve képezik az épületszerkezeteket, de vannak olyan építőelemek is, melyeket már a gyártás során úgy alakítanak ki, hogy önálló épületszerkezetként tudjanak funkcionálni.

Minden épületszerkezetnek megvan a maga funkciója, rendeltetése, és ezek egymáshoz kapcsolódva képeznek egy egységes rendszert. Az egyes épületszerkezetek a rendszeren belül különböző jelentőségűek. Vannak olyanok, melyek módosítása, eltávolítása nem befolyásolja a rendszer egészét.

Az épületszerkezetek többféle szempont alapján osztályozhatók. Ilyenek: az épületszerkezetek rendeltetése, - helyzete, - kiterjedése, - elkészítése.

Az épületszerkezetek rendeltetésük szerint két nagy csoportra oszthatók: a teherhordó és a nem teherhordó szerkezetekre.

A teherhordó szerkezetek a saját súlyuk mellett más szerkezetek terheit is károsodás nélkül viselik és továbbítják (pl.: főfalak, födémek, áthidalók).

A nem teherhordó szerkezetek csak a saját súlyukat képesek károsodás nélkül viselni és továbbítani más teherhordó szerkezetre (pl.: válaszfalak, falburkolatok).

Helyzetük alapján megkülönböztetjük a térelhatároló és a térelválasztó épületszerkezeteket.

A térelhatároló szerkezetek az épület külső határoló szerkezetei, a külső és belső teret határolják el egymástól.

A térelválasztó szerkezetek a legkisebb osztatlan belső tereket, a helyiségeket választják el egymástól, vagyis a belső teret osztják kisebb terekre (helyiségekre).

Kiterjedésük szerint az épületszerkezetek lehetnek rúd- és felületszerkezetek.

A rúdszerkezetek hosszúsági mérete a keresztmetszeti méret többszöröse. Az épületen tetszőleges (vízszintes, függőleges, ferde) helyzetűek lehetnek. Ilyen szerkezetek a pillérek, gerendák, oszlopok.

A felületszerkezetek nagy kiterjedésű összefüggő szerkezetek, a felületi kiterjedésük (magasság, szélesség) a szerkezeti vastagság többszöröse. Ilyenek a térelhatároló- és térelválasztó szerkezetek, például födémek.

Az épületszerkezetek elkészítése alapján megkülönböztetjük a végleges- és az ideiglenes szerkezeteket.

A végleges épületszerkezetek az épületek részévé válnak, és akár annak fennállásáig funkcionálnak.

Az ideiglenes szerkezetek a végleges épületszerkezetek kialakításához létesülnek, és jellemzően csak rövid ideig funkcionálnak (pl.: zsaluzatok, állványok, stb.). Nem válnak az épület részévé, a végleges szerkezetek kialakítása után elbontásra kerülnek.

Az épületszerkezetek sokféleségéből adódik, hogy egy adott szempont alapján nem osztályozható az összes szerkezet. Az egyes épületszerkezeteket nem lehet jól lehatárolt csoportokba sorolni, mert a különböző szempontok alapján meghatározott csoportok között átfedések lehetnek.

Az épületszerkezeteket a különböző szempontok alapján egységesen, részletesen vizsgálva az alábbi típusok különböztethetők meg:

• tartószerkezetek;

• térelválasztó és térosztó szerkezetek;

• védő-, fedőszerkezetek;

• külső kapcsolódó szerkezetek;

• épületgépészeti szerkezetek;

• segédszerkezetek (ideiglenes szerkezetek).

Úgy gondolom, a fenti ismeretek közelebb hozzák az olvasót a házépítés világához. Amennyiben a háztervezési költségeken kívül a családi ház tervek elkészítésének és megvalósításának egész folyamatát szeretné átlátni, ne maradjon le soron következő cikkeinkről!

Youtube csatornánk

Néhány további referenciánk - 3D látványtervek videón.

Youtube csatornánk

Legutóbbi blogcikkeink

építész tervezés

Háztervezés Fehérvár

8000 Székesfehérvár, Ősz u. 2.

0670-3655-038

zsoltepitesz@gmail.com

Hétfő - Péntek: 8:00 - 17:00

Minőség, megbízhatóság

Építészmérnöki tervezés, tervezői művezetés és műszaki ellenőrzés, valamint épületenergetikai szaktanácsadás és energiatanúsítás.

A Háztervezés Fehérvár weboldal cookie-kat (sütik) használ a teljesebb felhasználói élmény és anonim látogatottsági statisztika gyűjtése érdekében.